Úvodní strana Zákroky Chirurgie ruky Operace lupavého prstu

Operace lupavého prstu

Operace lupavého (skákavého) prstu

Lupavý prst (stenosující tendovaginitida, trigger finger) je onemocnění, které postihuje šlachy ohýbačů prstů ruky a jejich poutka. Šlachová poutka jsou systém vazivových třmenů, které začínají v oblasti hlavice záprstní kosti ze dlaňové strany a pokračují dále na prst až do oblasti konečného článku. Je celkem 5 hlavních příčných poutek a 3 pomocná křížová (na tříčlánkových prstech). Tato poutka spolu se šlachovou pochvou tvoří jakýsi tunel, ve kterém šlachy vedou. Pomocý systém vedení šlach ve dlani tvoří palmární aponeuróza (vazivová ploténka ).

Funkcí šlachových poutek je udržovat správný průběh a vedení šlachy ve dlani a na prstu. Vytváří systém kladek, o které se při záběru šlacha opírá a tím je umožněno ohnutí přilehlých kloubů. Při přerušení poutek je pohyb nedokonalý nebo dokonce nemožný. Problém lupavého/skákavého prstu se objevuje na prvním příčném poutku – tedy ještě ve dlani, kde hlavice záprstní kosti tvoří jakýsi hrbol-hypomochlion, kde dochází pohybem ke zvýšenému pohybovému tření v tomto místě může za souhry určitých okolností a přetížení dojít ke vzniku reaktivního zánětu, který vede k otoku šlachových obalů a samotného poutka což má za následek omezení průchodnosti šlachového kanálu a omezení hybnosti samotných šlach. Je provázeno vznikem místní bolesti nejčastěji v ranních hodinách. Postupně dochází ke vzniku vřetena na šlaše a toto vřeteno násilně prochází poutkem a dojde k nepříjemnému typickému lupnutí pak je poutkem zachyceno a prst nelze vrátit zpět. Při pokusu o natažení se objeví bolest a nové lupnutí. Tento stav se postupně zhoršuje neboť vede zvýšenému místnímu dráždění, horšení otoku tím se uzavírá bludný kruh, který může vyústit ve stav, kdy prst již nelze ohnout či natáhnout. Ke snížení otoku šlachy se užívají protizánětlivé léky užívané ve formě tablet nebo injekční aplikace kortikoidu přímo ke šlaše. Konzervativní léčbou může být v některých případech dočasné znehybnění postiženého prstu dlahou tím zmírnění dráždění a zklidnění zánětu a sníží otok v postižené oblasti. 

Operace

Operace, která je v tomto případě metodou volby, se provádí ambulantně v místním znecitlivění a trvá cca 15 minut. Je proveden krátký řez v dlani, protne se první šlachové poutko, jež přestane bránit volnému pohybu zesílené šlaše. Pacient tak může prstem volně hýbat ihned po operaci.

V časném pooperačním období je nutné aktivní cvičení s operovaným prstem, aby se předešlo tvorbě srůstů mezi šlachami navzájem a s okolím. Stehy se odstraňují za 2 týdny. Plně zatěžovat ruku je možné asi 3 týdny po zákroku. Někdy v důsledku otoku šlachových obalů přetrvávají bolesti v průběhu šlach spolu s lehčím omezením pohybu ve smyslu nemožnosti prst plně natáhnout nebo s bolestí. V takových případech je nutné noční dlahování v plném natažení cca 6 až 12 týdnů a užívání nesteroidních antiflogistik. 

 

Ceník zákroků & úkonů
Operace lupavého prstu - jeden od 4 500 Kč

Naše zařízení nabízí slevové programy pro naše stále klienty:

  • při druhé a další operaci je cena individuální (sleva z ceny operace),
  • platba pouze vstupní konzultace se specialistou, další konzultace jsou ZDARMA.

Konečná cena pro daného klienta se stanoví po konzultaci s lékařem.

Máte dotaz?

Pro Vaše dotazy můžete využít náš on-line formulář. V nejbližší možné době Vás budeme kontaktovat.
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím emailu či telefonu:
Kontaktovat nás můžete také na sociálních sítích: