Úvodní strana Náš tým MUDr. Marek Slabý, MBA

MUDr. Marek Slabý, MBA Konzultant anestezie

Vzdělání

2015Master of Business Administration – Management zdravotnictví
2004Atestace Veřejné zdravotnictví
1999Atestace Urgentní medicína
1997Atestace 2. stupně Anesteziologie a resuscitace
1993Atestace 1. stupně Anesteziologie a resuscitace
1983 - 1990Fakulta dětského lékařství - 2. LF UK Praha

Doplňující vzdělání

Pokrač. kurs Foundation for european education in anesteziology /ukončeno 1998/
Problematika transplantační medicíny IKEM Praha /opakovaně/
Školení v invazivním monitoringu v res. a intenz. péči IKEM Praha
Školení v resuscitační péči KAR VFN Praha
Kursy nutriční podpory v kritických stavech a intenzivní medicíně IPVZD Brno
Kongresy s problematikou intenzivní medicíny, urgentní medicíny, medicíny katastrof a letecké záchranné služby pořádané Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof, ČSARIM, Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Pracovní zařazení

od r. 2005Ředitel ZZS Jihočeského kraje
od r. 2000Do r. 2005 ředitel ZZS Tábor, lékař ZZS
od r. 1997Do r. 2000 vedoucí lékař resuscitačního oddělení ARO ON Tábor
od r. 1990Sekundární lékař ARO ON Tábor

Stáže / kongresy / odborné pobyty

1999Regensburg, (Německo) - DGEM Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, AKE, Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
2000Vídeň, (Rakousko) - DGEM Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, AKE, Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
2001Berlin (Německo) - DGEM Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, AKE, Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
2002Luzern (Švýcarsko) - DGEM Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, AKE, Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
2003Cannes (Francie) - ESPEN
2004Budapešť (Maďarsko) - ERC (European resuscitation council)
2006Stavanger (Norsko) - European resuscitation council)
2007Tampa (USA/Florida) - kongres leteckých záchranných služeb
2008Praha - Air Med
2009Linz (Rakousko) - Kongress Feuer und Flamme
2010Tel Aviv (Izrael) - Česká zdrav. Mise do Izraele
2011Regensburg - Německo - Česká akademie zdravotnických záchranných služeb
2012Meissen - Německo - Česká akademie zdravotnických záchranných služeb
2012Lullea (Švédsko) konference o příhraniční spolupráci Švédsko - Finsko

Publikační činnost

Časopis Anesteziologie a neodkladná péče
časopis Urgentní medicína
Sborník I. a II. Akademie zdravotnických záchranných služeb - Regensburg 2011, Meissen 2012
Prezentace projektu Healthacross

Ostatní

od r. 1997Anesteziologická praxe a školící činnost pro Sanatorium plastické chirurgie Chotoviny
2000 - 2005Člen Bezpečnostní rady města Tábor
od r. 2005Člen Bezpečnostní rady Jihočeského kraje
od r. 2006Výuka na Jihočeské universitě
od r. 2007Soudní znalec v oboru Anesteziologie a resuscitace a urgentní medicína
od r. 2009Předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR
od r. 2011Člen České resuscitační rady
od r. 2012Člen pracovní skupiny MZ ČR při jednáních o Mezistátní smlouvě o příhraniční spolupráci mezi SRN a ČR v Berlíně
2008 - 2013Účast na projektu EU Healthacross a Healthacross in Practice /Jihočeský kraj /Dolní Rakousko/
od r. 2015Člen výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLSJEP
od r. 2015Člen Akreditační komise MZ (ministerstva zdravotnictví) pro obor UM (urgentní medicíny)
MUDr. Marek Slabý, MBA

Certifikáty / diplomy / licence