Úvodní strana Aktuality Soutěž o operaci zdarma

Soutěž o operaci zdarma

Soutěž o operaci zdarma

Nejnovějším lékařem v Sanatorium plastické a estetické chirurgie je pan doktor Jiří Paroulek. Pane doktore, můžete nám říct, co Vás přivedlo na jih Čech?

Jsem rodák ze Znojma a vyrůstal jsem na Jindřichohradecku, kde jsem po ukončení I. LF UK zahájil i svou profesní dráhu na pozici sekundáře chirurgického oddělení tamní nemocnice. Jsem duší jihočech a vždy mě to sem táhlo. Takže po „vyučení“ se a získání zkušeností ve "světě" jsem zamířil zpět. Zde, jak doufám, mohu uplatnit své znalosti, zkušenosti a šikovnost svých rukou.

Jak dlouho se věnujete plastické chirurgii?

Od roku 2001 jsem pracoval v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Atestaci z plastické chirurgie jsem složil roku 2006.

Jaké operace jsou prováděné nejčastěji?

Záleží na tom, jak je tato otázka myšlena. Plastická chirurgie je dnes už široký obor, který se zabývá jednak rekonstrukční chirurgií například po úrazech na všech částech těla, dále po operacích nádorů, například rekonstrukce prsů. Dále je to chirurgie vrozených vad například rozštěpy rtu a patra, vrozené vady ruky a jiných částí těla. Dále je zde široká oblast chirurgie ruky, která se neustále rozvíjí a dnes jde již o jednoznačně multioborovou záležitost.

Další rozsáhlou oblast dnes tvoří mikrochirurgie, která zasahuje do všech uvedených oblastí, je jakýmsi nástrojem tak jako matematika pro přírodní vědy, která dává široké možnosti v precisní rekonstrukční chirurgii.

Nakonec se dostáváme k estetické chirurgii. Podle mého názoru by estetické operace měli provádět plastičtí chirurgové s dostatečnou erudicí a praxí v rekonstrukční chirurgii, jak je uvedeno výše., tak aby byli schopni uspokojivě řešit případné komplikace.

Co se týká estetických operací, nejčastěji provádíme operaci horních a dolních víček, operace prsů, liposukce, operace břicha...

Zastavme se u operace očních víček. Bolí tato operace? Co musím udělat, pokud bych měl zájem o tuto operaci?

Nezbytným krokem je konzultace a vyšetření u zkušeného plastického chirurga, který Vás vyšetři a seznámí s principy operace. Určitě pohovoří i pooperační péči a hojení. Samozřejmostí je i předvedení fotodokumentace a zodpovězení všech dotazů.

Pokud máte výrazné převisy na horních víčkách, nebo velké váčky pod očima, tak jste určitě vhodným adeptem na tuto operaci. Tato operace není věkově omezená, předpokladem je dobrý zdravotní stav. Velkou roli hraje zde i genetika, kdy tuto operaci podstupují i relativně mladí lidé

Chirurgický zákrok spočívá v odstranění nadbytku kůže a odstranění tukových váčků. Zákrok se většinou provádí v místním znecitlivění, ale na přání pacienta je možné zvolit i celkovou anestezii.

Operovat můžeme horní či dolní víčka, nebo současně oboje, dle místního nálezu.

Při operaci na horních víčkách je řez veden tak, aby výsledná jizva probíhala v přirozené ohybové rýze. Výkon trvá cca 50-60minut a po zákroku pacient odchází v doprovodu domů.

Na dolních víčkách je řez veden tak, aby byl v linii řas, cca jednomilimetrovém odstupu. Operace dolních víček trvá cca 1,5 hodiny.

Pokud chcete vidět více, zde nabízíme pohled přímo ze sálu: https://www.youtube.com/watch?v=kDarOnfB18Q1

Ve Vysokém nad Jizerou jste se ve velké míře věnoval i chirurgii ruky. Provádíte tyto zákroky zde?

V Sanatoriu plastické a estetické chirurgie v Chotovinách provádíme nejčastěji operace karpálních tunelů, či odstranění Dupuytrenovy kontraktury. I tyto operace se provádí ambulantně a v lokální anestezii.


Na první měsíce roku 2021 jsme pro vás připravili soutěž o operaci horních víček zcela zdarma. Stačí tento jednoduchý krok

Napište nám krátce na e-mail, proč právě Vás bychom měli vybrat (info@sanatoriumchotoviny.cz)

Vylosování proběhne v pondělí 08.03.2021. Další dva vylosovaní se mohou těšit na dárkové poukazy na ZDARMA konzultaci s plastickým chirurgem.