Chrápání

Chrápete? Váš partner/ka chrápe? V noci se nevyspíte? SANATORIUM PLASTICKÉ a ESTETICKÉ CHIRURGIE v CHOTOVINÁCH nabízí konzultace se specialistou z ORL, který má i na Váš problém řešení.

LAUPP- nebo-li laserová plastika hltanového čípku a měkkého patra

Jedná se operační výkon v celkové nebo lokální anestezii, který trvá zhruba 10-15 minut. Provádí se pomocí laseru, který nám umožňuje provést operační zákrok zcela ambulantně a minimalizuje riziko pooperačního krvácení. Operační výkon lze provést i pomocí radiofrekvence, většinou, ale záleží na lékaři jaký typ přístroje zvolí. Po objednání k zákroku se pacient dostaví na specializované pracoviště, kde bude operační výkon proveden. Pokud se jedná o výkon v lokální anestezii není potřeba žádná příprava ani předoperační vyšetření, u celkové anestezie je ale nutná laboratoř a interní závěr od obvodního lékaře. U nás jednoznačně preferujeme výkon v celkové anestezii. Jedná se totiž o krátký zákrok a jak pro chirurga, tak pro pacienta je možnost celkové anestezie jednoznačně komfortnější. Po výkonu v lokální anestezii jede pacient s doprovodem hned domů, po celkové anestezii dospává asi 1 hodinu na dospávacím pokoji. Pooperačně poté probíhají většinou pouze 2 kontroly. První do týdne od operace, druhá pak ke zhodnocení celkového efektu - cca za 1 měsíc. Bolestivost po výkonu je většinou pacienty dobře tolerována, je ale nutné většinou podávat analgetika a samozřejmě dodržovat určitá režimová opatření.

Mukotomie dolních skořep/ laserem nebo radiofrekvencí

Jedná se o drobný operační výkon v nose pouze v lokální anestezii, který trvá maximálně 10 minut. Jeho podstatou je redukce objemu sliznice na dolních skořepách, která způsobuje nosní neprůchodnost. Anestezie se provádí vatovými smotky napuštěnými v anestetiku - trvá 6-8 minut a poté se přistoupí k vlastnímu zákroku. Nadměrné množství sliznice se v podstatě odpaří, každá nosní strana se operuje 1-1,5 minuty. Po zákroku jde pacient hned domů a může poté naprosto normálně fungovat. Efekt operace nastává po 3-4 týdnech. Opětně jsou nutné 2-3 pooperační kontroly.

Septoplastika nebo resekce siny nebo kristy nosní přepážky

Jedná se o operační zákrok vždy v celkové anestezii. Jeho podstatou je narovnání křivé nosní přepážky. Operační techniky jsou různé, pracovní neschopnost po výkonu bývá zhruba 1 týden. Bolestivost je většinou mírná, pacienty je zákrok dobře tolerován.

Polypectomie nosní - odstranění nosních polypů v lokální nebo celkové anestezii

Nosní polypy je v podstatě tak silně zduřelá nosní sliznice, že tvoří útvary, které vypadají podobně jako chapadla mořské sasanky. Někdy je polyp jeden, jindy jich vidíme více, ale jejich všeobecnou příčinou je většinou neléčená alergie, méně častou je chronický zánět vedlejších nosních dutin. Operace se provádí pomocí endoskopických technik, rovněž ambulantně. Bolestivost po výkonu je mírná, rekonvalescence do 5 dnů. Poté je ale nutné sledování pacienta a preskripce nosních steroidních sprayů ORL lékařem. Kontroly jsou vhodné cca po půl roce, polyposa nosní se totiž ráda opakuje a recidivuje.