Startseite Fachärzte MUDr. Marek Slabý, MBA

MUDr. Marek Slabý, MBA Berater für Anästhesie, Facharzt für Vollnarkose

Ausbildung

2015Master of Business Administration – Management zdravotnictví
2004Atestace Veřejné zdravotnictví
1999Atestace Urgentní medicína
1997Atestace 2. stupně Anesteziologie a resuscitace
1993Atestace 1. stupně Anesteziologie a resuscitace
1983 - 1990Fakulta dětského lékařství - 2. LF UK Praha

Weitere Ausbildung

Pokrač. kurs Foundation for european education in anesteziology /ukončeno 1998/
Problematika transplantační medicíny IKEM Praha /opakovaně/
Školení v invazivním monitoringu v res. a intenz. péči IKEM Praha
Školení v resuscitační péči KAR VFN Praha
Kursy nutriční podpory v kritických stavech a intenzivní medicíně IPVZD Brno
Kongresy s problematikou intenzivní medicíny, urgentní medicíny, medicíny katastrof a letecké záchranné služby pořádané Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof, ČSARIM, Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Berufserfahrungen

od r. 2005Direktor Retungsdienst für Südböhmen
od r. 2000Direktor Retungsdienst in Tabor
od r. 1997Leitender Facharzt Intensivpflege
od r. 1990Facharzt Intensivpflege

Kongress/Studiumaufenthalte

1999Regensburg, (Německo) - DGEM Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, AKE, Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
2000Vídeň, (Rakousko) - DGEM Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, AKE, Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
2001Berlin (Německo) - DGEM Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, AKE, Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
2002Luzern (Švýcarsko) - DGEM Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, AKE, Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung
2003Cannes (Francie) - ESPEN
2004Budapešť (Maďarsko) - ERC (European resuscitation council)
2006Stavanger (Norsko) - European resuscitation council)
2007Tampa (USA/Florida) - kongres leteckých záchranných služeb
2008Praha - Air Med
2009Linz (Rakousko) - Kongress Feuer und Flamme
2010Tel Aviv (Izrael) - Česká zdrav. Mise do Izraele
2011Regensburg - Německo - Česká akademie zdravotnických záchranných služeb
2012Meissen - Německo - Česká akademie zdravotnických záchranných služeb
2012Lullea (Švédsko) konference o příhraniční spolupráci Švédsko - Finsko

Publikationen 

Časopis Anesteziologie a neodkladná péče
časopis Urgentní medicína
Sborník I. a II. Akademie zdravotnických záchranných služeb - Regensburg 2011, Meissen 2012
Prezentace projektu Healthacross

Andere

od r. 1997Anesteziologická praxe a školící činnost pro Sanatorium plastické chirurgie Chotoviny
2000 - 2005Člen Bezpečnostní rady města Tábor
od r. 2005Člen Bezpečnostní rady Jihočeského kraje
od r. 2006Výuka na Jihočeské universitě
od r. 2007Soudní znalec v oboru Anesteziologie a resuscitace a urgentní medicína
od r. 2009Předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR
od r. 2011Člen České resuscitační rady
od r. 2012Člen pracovní skupiny MZ ČR při jednáních o Mezistátní smlouvě o příhraniční spolupráci mezi SRN a ČR v Berlíně
2008 - 2013Účast na projektu EU Healthacross a Healthacross in Practice /Jihočeský kraj /Dolní Rakousko/
od r. 2015Člen výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLSJEP
od r. 2015Člen Akreditační komise MZ (ministerstva zdravotnictví) pro obor UM (urgentní medicíny)
MUDr. Marek Slabý, MBA

Certifikáty / diplomy / licence