Estetické operace obličeje, čela, krku

Operace obličeje a krku řeší problematiku projevů stárnutí. Pokud je třeba řešit projevy stárnutí i na očních víčkách, doporučujeme operaci na očních víčkách v krátké době po výkonu v obličeji.

Při operaci se odstraní nadbytek kůže na krku a tvářích, zpevní se i část tvářového svalově-vazivového aparátu (SMAS).

  • Zákrok je prováděn v celkové narkóze
  • Jednodenní až dvoudenní hospitalizace na klinice

Maximální efekt lze očekávat, je-li operace provedena v optimálním časovém rozmezení s přihlédnutím k věku, typu obličeje, kvalitě kůže.

Prvním a zásadním krokem před rozhodnutím o provedení je osobní porada se zkušeným plastickým chirurgem. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, který určuje horní věkovou hranici pro tuto operaci.

Operace a pooperační období

  • Operační řez je veden z vlasaté části spánkové krajiny dolů těsně před boltcem a kolem ušního lalůčku do rýhy za boltcem a směrem dozadu do vlasů. Kůže je uvolněna od spodiny, její nadbytek odstraněn a jsou vypnuty struktury uložené pod kůží. Tím je zajištěn lepší pooperační efekt s co nejméně viditelnou jizvou.
  • Při operaci se odstraní nadbytek kůže na krku a tvářích, dojde k částečnému vyhlazení některých vrásek. Je však třeba upozornit, že vrásky vznikají vlivem mimických svalů u každého jedince individuálně a nikdy je nelze trvale odstranit. Jemné kolmé vrásky na horním a dolním rtu tento typ operace neovlivní. Mimické vrásky lze dočasně řešit aplikací injekcemi Botoxu/Dysportu, popř. vyplněním vrásek výplňovými materiály 
  • na naší klinice používáme tkáňové fibrinové lepidlo ARTISS, které urychluje hojení a regeneraci tkání. Po operaci jsou otoky výrazně menší a je i menší bolestivost. Fibrinové lepidlo snižuje celkové rizika a komplikace spojené s operací obličeje. 
  • do sejmutí obvazu (4. – 5. den po operaci) vyžadujeme klidový režim z důvodu snížení rizika pooperačního krvácení a otoku obličeje. Otok obličeje eventuelně i víček se projeví 3.-4. den po operaci, patří k normálnímu pooperačnímu průběhu, stejně tak krevní podlitiny v oblasti krku eventuelně i dolních víček.
  • Po sejmutí obvazu se umyjí vlasy a dále již probíhá hojení bez obvazu. Další kontroly a převazy jsou prováděny dle rad lékaře. Stehy se odstraňují stehy do 10-12. dne po operaci.