Operace odstálých boltců - otoplastika

Operace boltců řeší problematiku vrozených odchylek tvaru, převážně tzv. odstálých boltců, či poúrazových deformací.

  • Zákrok je prováděn v místním znecitlivění
  • Ambulantně či jednodenní hospitalizace
  • Po dobu 7-12 dnů se nosí bandáž, která fixuje boltce k hlavě.

Před operací jsou boltce pro minimální bolest ještě znecitlivěny speciální mastí.

Prvním a zásadním krokem před rozhodnutím o provedení zákroku je osobní porada se zkušeným plastickým chirurgem a dobrý zdravotní stav. Dolní věková hranice je dána celkovým zdravotním stavem. Do 18 let věku bude operace provedena pouze se souhlasem rodičů nebo zákonitého zástupce nezletilého pacienta. Děti je třeba předem připravit a zbavit obav ze zákroku a pobytu na oddělení.

Operace a pooperační období

  • Operační řez je veden na zadní straně boltců, operace je ukončena kompletním obvazem hlavy. První převaz je proveden ráno následující den po operaci, další obvykle 7. den až 10. den, kdy je obvaz sejmut, stehy vyndány a lze provést umytí vlasů.
  • Po sejmutí obvazu doporučujeme přes den nosit elastickou čelenku po dobu 2 týdnů, na noc po dobu 4 týdnů.
  • V prvních 3. - 4. dnech po operaci přetrvává mírná bolestivost boltců zejména u dospělých. Dojde - li však k postupnému zvýraznění bolesti, otoku tváře či zvýšení teploty nad 38 C, je třeba se dostavit co nejdříve na kontrolu na našem oddělení.

Do běžného životního režimu se lze zapojit po sejmutí obvazu, sportování je možné po 3. - 4. týdnech. Tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu, hojení a rekonvalescence je individuální, je i odrazem svědomitosti každého pacienta.

Pocity tahu a porušení citlivosti v operovaných místech jsou běžným průvodním jevem a během několika týdnů se upraví.

Pozitivní výsledek a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta a chirurga. Nezbytný předpokladem je proto vzájemná důvěra a spolupráce.